Test alert message!

De Levensboom Bosje Fresia's

Weldadige olie met ondermeer ylang ylang, zwarte peper en citrus (petitgrain)

Samenstelling
Bevat 2,6-dimethyl-7-octen-2-ol diphenyl ether phenol, 4allyl-2-methoxy 1,3,4,6,7,8-heahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta-gamma-2-benzo pyran trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol (geraniol), 2-hexyl-30phenyl-2-propenal (trans & cis) n-hexyl ortho hydroxy benzoate, 7-acetyl-1(1-8)-octahydro-1,1,6,7-tetramethylnapthalene linalool, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-byten-2-one (main component), 2-phenylethanol 4-tert-butylcyclohexyl acetate paramenthen-1-ol-8-acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetraline (tonalid)

Gebruik
In verdamping een of enkele druppels naar voorkeur.
Of via inhalatie via Arominhaler (ca 20-25 druppels) of AromaPatch (1-4 druppels)

Waarschuwing
Schadelijk bij contact met de huid, veroorzaakt huidirritatie
Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten bereik van kinderen houden.
Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij aanhoudende irritatie een arts raadplegen.
Voorkom lozing in het milieu.

Fabrikant
Volatile BV
Industrieweg 3
8131 VZ  Wijhe

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder