Test alert message!

Aromamengsel Vrij Ademen

Brengt diepe rust tijdens het ademen en is sterk kalmerend op de emoties.
De combi van olibanum, berglavendel, helicryse en benzoë zuiver daarnaast ook de luchtwegen en helpt ze vrij te houden.

Compositie van 100% natuurzuivere essentiële oliën

Samenstelling
Lavandula angustifolia Het. Provence, Lavandula latifolia, Boswellia carterii, Helicrysum italicum, Styrax benzoin

Gebruik
Op een tissue, zakdoek of geursteentje, aromalampje of AromaPatch® enkele druppels naar voorkeur. Of via een Aromainhaler®: druppel 20-22 druppels in een maatbekertje of medicijncupje. Houd het enigzins schuin en zet de filter van de aromainhaler erin. Deze zuigt de olie snel op. De filter in het huisje laten vallen, dopje goed vastklemmen - etiketje erop - klaar!

Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
Schadelijk bij contact met de huid, veroorzaakt huidirritatie
Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten bereik van kinderen houden.
Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij aanhoudende irritatie een arts raadplegen.
Bij inslikken: Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. GEEN braken opwekken.
Voorkom lozing in het milieu.

Fabrikant
Volatile BV
Industrieweg 3
8131 VZ  Wijhe

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder