Test alert message!

De Levensboom Lotus parfum

Essentiële olie mengsel

Ingredienten
Bevat 3-phenyl-1-propanol 2-ethyl-4(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol benzyl orthohydroxy benzoate, 3,7,dimethyl-8-octen-1 ol phenol, 4-allyl-2-methoxy 2-(2-methyl propyl)4-hydroxy-4-methyl tetrahydropyran

Gebruik
Wordt niet geadviseerd vooor het gebruik via de huid of bad(en).
Begin in een kleine ruimte met 1 druppel op een guersteentje, in een aromalamp of tissue. Bij grotere ruimtes kunnen om een algemene sfeer te creëeren meerdere druppels gebruikt worden. 

Bij aanwezigheid van jonge kinderen in de ruimte: minimaal doseren, bijv. 1 druppel per 2 uur

Waarschuwing
Schadelijk bij contact met de huid, veroorzaakt huidirritatie
Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten bereik van kinderen houden.
Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij aanhoudende irritatie een arts raadplegen.
Voorkom lozing in het milieu.

Fabrikant
Volatile BV
Industrieweg 3
8131 VZ  Wijhe

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder