Test alert message!

In de badkamer zijn haren dé veroorzaker van verstoppingen in de afvoerleidingen van zowel de wasbak, de douche en het bad. Dit wordt dan nog eens verergerd door de zeepresten, huidvetten en tandpasta die daardoor vastgehouden worden. HG haar ontstopper is echter versterkt met kaliumhydroxide en maakt daardoor snel en effectief korte metten met deze haren en lost ze volledig op, evenals alle materialen die door de haren tegen worden gehouden.

Samenstelling
bevat o.a.:
anionogene oppervlakteactieve stoffen,
chloorbleekmiddelen < 5%

Gebruik
1) Indien er water in de wasbak, douchebak of het bad staat dat
niet meer wegloopt, dit eerst zoveel mogelijk verwijderen 
2) Giet voorzichtig de gehele inhoud van fles 1 in de verstopte afvoer.
3) Giet daarna voorzichtig de gehele inhoud van fles 2 in de verstopte
afvoer en laat het geheel minimaal 1 uur inwerken. Hoe langer de
inwerktijd, des te groter de kans dat de verstopping maximaal wordt
opgelost. Indien mogelijk daarom toepassen voor het slapen gaan, zodat het de hele nacht kan inwerken.
4) Spoel na met een ruime hoeveelheid water.

Doosje rechtop vervoeren en bewaren

Waarschuwingen
• Schadelijk bij inslikken.
• Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
• Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
• Buiten bereik van kinderen houden.
• Draag beschermende handschoenen en oogbescherming.
• NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
• NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
• BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): vertonreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
• BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijl; blijven spoelen.
• Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Fabrikant
HG International b.v. 
Damsluisweg 70
1332 EJ Almere

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder