Test alert message!

HG kunststof vloeren krachtreiniger (product 79) verwijdert moeiteloos hardnekkig vuil en vet van alle soorten kunststof vloeren. Deze krachtreiniger is geschikt voor bijvoorbeeld vinyl, linoleum, marmoleum, pvc en gietvloeren. Tevens is het ook geschikt voor het verwijderen van polish en andere beschermfilms, zoals de HG kunststof vloeren beschermfilm met glans (product 77). 1 liter verdund is goed voor ongeveer 25 a 50m2.

Samenstelling
bevat o.a.: niet ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfaten < 5%, conserveringsmiddelen: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane1,3-diol
Bevat: Alcohols, C9-11, ethoxylated CAS:68439-46-3.

Gebruik
Los 1 liter op in een halve emmer (5L) lauw water en breng dit op met behulp van een dweil of mop. Vervolgens ongeveer 10 minuten laten inwerken. Eventueel aansluitend het oppervlak schrobben met een schrobber of borstel. Hierna de oplossing van het
oppervlak verwijderen met behulp van een dweil of mop, waarbij deze regelmatig moet worden uitgespoeld en uitgewrongen. (Eventueel kan een waterzuiger worden
gebruikt.) Aansluitend de vloer nog 1 à 2 maal nadweilen met schoon water. Indien nodig de behandeling herhalen.

Attentie:
Bij het reinigen van een clicksysteem vloer niet te nat reinigen. Te nat reinigen kan opzwelling van de naden veroorzaken.

Waarschuwingen
H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102- Buiten het bereik van kinderen houden.
P280- Draag oogbescherming. 
P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder