Test alert message!

Jungle formula Strong 20% deet

Anti-insect spray met 20% DEET en plantenextracten voor een maximale bescherming. Met aangename geur.
- Insect Repellent Factor 3: Hoe hoger de IRF, hoe sterker de bescherming. Jungle Formule is er in IRF2 IRF3 en IRF4 varianten.
-  Uur bescherming tegen muggen en andere stekende of bijtende insecten
-  Ideaal voor gebruik binnen- en buitenshuis en voor vakanties in Europa
-  Voor gebruik in gebieden zonder bekend risico op malaria of andere door insecten overdraagbare ziekten
- Voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar.

Biocide

Uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik en voor afwering van muggen bij mensen.

Samenstelling
N, N-diethyl-m-toluamide (DEET 20% (182 g/l), CAS 134-62-3), alcohol denat.

Dosering/gebruik
Niet vaker dan 2 maal per dag gebruiken.
Breng zacht en gelijkmatig aan op alle blootgestelde huid. Voor gebruik op het gezicht, spuit eerst in de handpalm alvorens aan te brengen. Kan ondersteboven worden gebruikt. 
Factoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid en zweten kunnen de werking beïnvloeden
emiddled 6 uur bescherming tegen de meest voorkomende muggensoorten in Nederland, 3 uur tegen de gele koortsmug en 4 uur tegen de malariamug.
Reizigers in het buitenland wordt aanbevolen om rekening te houden met de richtlijnen van het Landelijk Coordinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR)
Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 18 jaar.

Waarschuwing
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Buiten bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken.
Niet roken. Stof/rook/nevel/gas/damp/spuitnevel niet inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. 
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen en indien mogelijk, blijven spoelen. Onmiddellijk een antigif centrum of arts raadplegen.
Bevat geraniol, kan een allergische reactie veroorzaken.
Vermijd contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid.
Voorkom contact met etenswaren, kunstoffen en gelakte oppervlakken. Niet vaker dan 2 maal per dag gebruiken.
De verpakking goed sluiten, niet in direct zonlicht plaatsen en droog bewaren.
Lozing in het milieu voorkomen en verpakking niet hergebruiken.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder