Test alert message!

Luchtspray 19 Essentiële oliën. Atmosferisch gebruik. Te gebruiken vanaf de eerste koude dagen, tegen winterongemakken en seizoensgevoeligheden

Samenstelling
Bevat: D-LIMONENE, PINENES (ALPHA OR BETA), DELTA-3-CARENE.
Natuurlijk aanwezig in essentiële oliën. Bevat plantaardige alcohol.

Gebruik
Atmosferisch gebruik. Te gebruiken vanaf de eerste koude dagen, tegen winterongemakken en seizoensgevoeligheden:
• 2 tot 3 verstuivingen op een zakdoek.
• 4 tot 6 verstuivingen in de lucht.
• 4 verstuivingen in een kom met heet water, niet-kokend water, waardoor aromatische dampen vrijkomen.
Verwijder de lege verpakking conform de voorschriften van het gemeentelijk reglement in verband met de verwijdering van afvalstoffen. In het tweede geval, zal de recyclage van de verpakking voorgeschreven zijn. Niet gebruiken voor andere doeleinden dan deze waarvoor het toestel is bestemd.

Waarschuwing
Afgeraden bij kinderen jonger dan 3 jaar, bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, personen met een voorgeschiedenis van convulsieve of epileptische stoornissen. Voor personen die een medische behandeling volgen of in geval van twijfel raad vragen bij een gezondheidsspecialist. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij het inwinnen van medisch advies, het product ter beschikking houden. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/ heteoppervlakken. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Raadpleeg een arts in geval van aanhoudende irritatie, huiduitslag of oogirritatie. Niet inslikken. In geval van inslikken, de mond spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen en hem de product tonen.

Fabrikant
TS Health Products
Gelreweg 9
3843 AN Harderwijk

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder