Test alert message!
• Nieuw Geur Switch bij elke spoelbeurt
• Aqua active technology
• Droog oceaan
• Tijdens spoelen citrus

Witte Reus Geur Switch Oceaan/Citrus**
**Synthetisch parfum

Een baanbrekende innovatie van Witte Reus. Dankzij de Aqua Active Technology is het mogelijk om een tweede geur te ervaren:
- De eerste verfijnde geur wordt verspreid tussen de spoelbeurten door wanneer het toiletblok droog is.
- De tweede geur wordt geactiveerd tijdens de spoelbeurt wanneer het toiletblok nat wordt.
Als het toiletblok weer droog is, wordt de eerste geur weer verspreid.

Toiletblok met 4 actieve elementen:
1. Reinigend schuim
Reinigt uw toilet bij elke spoelbeurt.
2. Anti-kalk formule
Voorkomt de vorming van kalkaanslag.
3. Vuilbeschermer
Voorkomt de vorming van vuil.
4. Extra frisheid
Verspreidt een langdurig frisse geur in het toilet.

Hang de houder aan de rand van het toilet.

Bewaar deze verpakking voor verdere raadpleging van de gebruiksaanwijzing.

Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek.

Ingrediënten: (648/2004/EC) , > 30%: anionogene oppervlakte actieve stoffen, 5-15%: niet ionogene oppervlakte actieve stoffen, parfums, citral, linalool

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder