Test alert message!
• Langdurige bescherming
• Beschermt tegen muggen en teken

Gebruik als middel ter afwering van muggen (o.a. huismuggen - Culex soorten, malariamuggen - Anopheles soorten en gele koorts muggen - Aedes soorten) en teken (Ixodes) bij mensen.

Toepassingsmethode:
Verdeel het product gelijkmatig over de huid. Beschermt gemiddeld 8 uur tegen steken van huismuggen, malariamuggen en gele koortsmuggen en 4 uur tegen tekenbeten. De beschermingstijd tegen sommige agressieve tropische tekensoorten kan korter zijn. Uitsluitend bestemd voor niet professioneel gebruik.

• Draag een lange broek en /of shirt met lange mouwen.
• Het product niet aanbrengen op plekken waar door buiging van gewrichten, veelvuldige buiging van de huid normaal is; dus bijv. niet aanbrengen in de knieholten en de elleboogholten.
• Niet toepassen onder kleding.
• Houd het pompje bij gebruik tenminste 15 cm van de huid.
• Het middel spaarzaam en zorgvuldig aanbrengen op onbedekte lichaamsdelen;
• Wanneer het product wordt gebruikt in combinatie met zonnebrandcrème, eerst de zonnebrandcrème aanbrengen en 30 minuten wachten alvorens het product aan te brengen.
• Om het gezicht te beschermen tegen beten, eerst wat product in de handpalm aanbrengen en dan uitsmeren over het gezicht. Niet direct in het gezicht sprayen.

RESTRICTIES EN WAARSCHUWINGEN:
• Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 13 jaar.
• Niet meer dan eenmaal per dag gebruiken.
• Vermijd contact met ogen, slijmvliezen, neus, lippen en beschadigde huid.
• Vermijd contact tussen product en voedsel.
• Was de handen grondig met water en zeep voor het eten of drinken.
• Gebruik van het product wordt niet geadviseerd voor kwetsbare groepen, zwangeren of vrouwen die borstvoeding geven.
• Was de behandelde huid wanneer bescherming tegen muggen of teken niet langer nodig is of wanneer irritatie optreedt.
• Vermijd contact met kunststoffen (o.m. brilmonturen), synthetische-/lederen kleding en gelakte oppervlakken.

EERSTE HULP MAATREGELEN:
Inhalatie: Verplaats het slachtoffer naar de frisse lucht en plaats het in een comfortabele positie voor ademen. Raadpleeg een arts indien het slachtoffer zich onwel voelt. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Inslikken: Eén of twee glazen water laten drinken, mond uitspoelen en braken opwekken met een vinger in de keel. Geen braken opwekken of iets in de mond geven bij een bewusteloos persoon. Onmiddellijk een arts raadplegen indien het slachtoffer zich onwel voelt. Contact met open wonden: spoel met veel water. Als irritatie blijft bestaan een arts raadplegen. Hergebruik de flacon niet voor andere toepassingen.

Gevaar. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte/ vonken/ open vuur/ hete oppervlakken. - Niet roken. Spuitnevel niet inademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Inhoud/ verpakking afvoeren naar verzamelplaats voor klein chemisch afval. Op advies van een arts kan bij gebruik door reizigers in het buitenland afgeweken worden van het gebruiksvoorschrift. Voor een aangepaste gebruiksinstructie adviseren wij om contact op te nemen met een reizigersadviseur die bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) in aangesloten (www.lcr.nl).

Aanbevolen leeftijdsgrens: vanaf 13 Jaar

Ingrediënten: Actieve stof: N,N-diethyl-m-toluamide (DEET) 38.8% w/w, ethanol: 57.0% w/w, soort formulering: AL

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder