Test alert message!

Den etherische olie irriterend voor de ogen.

Aanraking met de huid vermijden, kan overgevoeligheid veroorzaken. 
Draag geschikte handschoenen.
Kan longschade veroorzaken na verslikken.
Giftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatische milieu op de lang termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Bij inslikken direct een arts raadplegen en de verpakking of etiket tonen.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder